Elektrofiltry
elektrostatické filtry

POUŽITÍ

Filtrace elektrofiltry je zejména vhodná k zachycení mlhy z chladicích emulzí, olejové mlhy, kouře od svařování a dalších aerosolů. Elektrofiltry v těchto aplikacích mají vysokou účinnost, bez nároků na likvidaci filtračních vložek se zachycenými škodlivinami. Například olejová mlha je u elektrofiltru zachycena na deskách filtračního systému a olej je možno rovnou vracet zpět do technologického procesu. Tímto se výrazně snižují náklady. Elektrofiltry jsou určeny zejména pro obráběcí a tvářecí stroje, šroubárny, kalírny, svářecí pracoviště a do potrubních vzduchotechnických systémů. Naše filtry jsou s úspěchem používané v automobilovém průmyslu u brusek a obráběcích strojů, v jaderné elektrárně na olejovém chladícím systému a v množství dalších průmyslových aplikacích.

POPIS

Filtraci zajišťuje účinný filtrační systém, jehož základem je elektrostatický filtr. Aerosol prochází nejprve mechanickým předfiltrem, dále ionizačním a kolektorovým dílem a nakonec dalším mechanickým filtrem. Kompaktní eletrofiltr pro průtoky 1000-2500 m3. h-1 se skládá z elektrostatického filtru vzduchu, ventilátoru a vstupního přechodového dílu. To umožňuje jeho nenáročnou instalaci bez potřeby dalších vnějších zařízení. Přechodový díl je připraven pro připojení vzduchotechnického potrubí. Ovládání je místní nebo dálkové. Skříň filtru je chráněna vně i uvnitř práškovým lakem s vysokou odolností.

Kromě kompaktního elektrofiltru jsou nabídce elektrofiltry pro průtoky 3 000 až 20 000 m3. h-1 sestavené z filtračních modulů. Tyto filtry jsou určeny pro velké zdroje aerosolů a jsou kompletovány s ventilátory a vstupními díly podle potřeb dané aplikace. Na přání navrhneme, dodáme a namontujeme kompletní odsávání se zákryty a potrubním systémem. Na přání provozovatele zajišťujeme pro dodaná zařízení pravidelnou údržbu a servis.

TYP POE 1500 K POE 1500 M
jmenovitý průtok m3/hod 1500 1500
odlučivost % 95 95
externí tlaková ztráta Pa 150 -
příkon motoru kW 0.55 -
napájecí napětí V 3 x 400 3 x 400
pracovní napětí kV 5.5 / 11 5.5 / 11
rychlost proudění m . s-1 1.97 1.97
rozměry skříně mm 1050 x 525 x 470 480 x 525 x 470
připojovací rozměr mm ∅ 200 525 x 470
váha ion./kolektor kg 6 / 15 6 / 15
celková váha kg 75 56
elektrofiltry
elektrofiltry
elektrofiltry