Sorpční filtry
záchyt plynných škodlivin

Projektujeme a dodáváme kompletní vzduchotechnická zařízení pro odsávání a záchyt plynných škodlivin se sorpčními filtry s náplní aktivního uhlí.

Sorpční filtry dodáváme pro chemické provozy, zdravotnictví, vojenská pracoviště, jaderné elektrárny a pracoviště s radiaktivním materiálem, laminovny, laboratoře, digestoře, mobilní filtrační jednotky a další provozy.

V nabídce máme standardní typy, a filtry podle specifických požadavků zakázníka. Ve standardní nabídce jsou filtry patronové a násypné deskového nebo válcového provedení s typovým značením FSP, FSK , FSVN pro průtoky od 200 do 10 000 m3/hod. Naše filtry jsou určeny především pro náročné provozy, kde jsou zachytávány nebezpečné plyny.

Sorpční filtry jsou použity k záchytu plynných škodlivin ze vzduchu u různých druhů technologických provozů. Vhodně volené náplně neimpregnovaného i impregnovaného uhlí zachycují organické páry a rozpouštědla, styrén, čpavek, oxid siřičitý, kyanovodík, sirovodík, chlor, formaldehyd, sloučeniny radioaktivního jodu, bojové otravné látky a řadu dalších látek. Filtrační náplň se vyznačuje velkou plochou a tloušťkou vrstvy. Tím je zabezpečena příznivá hodnota tlakové ztráty filtru a vysoká doba zdržení zachycovaného plynu na sorpční vrstvě zaručující vysokou účinnost. Plynné škodliviny jsou zachytávány na masivní náplni aktivního uhlí s vysokou sorpční kapacitou. Díky uvedeným vlastnostem lze naše filtry použít pro záchyt velmi nebezpečných plynů. Volbu náplně navrhneme podle technologických nároků provozu.

TYP FSP 400 1500
jmenovitý průtok m3/hod 400 1500
sorpční kapacita* kg 4 20
obsah sorbentu m3 0,036 0,18
tlaková ztráta* Pa 400 800
rozměry mm 710x305x935 Ø 788 x 1375
hmotnost kg 32 190
* orientační údaj, závisí na druhu sorpční náplně
sorpcni-filtry
sorpcni-filtry
sorpcni-filtry
sorpcni-filtry